Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

4 ks nájdených
Telefónne čislo:
035 640 03 19
Mobil:
0907 718 784
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
940 67 Nové Zámky, F. Rákocziho 5 (vo dvore ZŠ)
Sídlo:
940 01 Nové Zámky, F. Rákocziho 5 (vo dvore ZŠ)

Top Služby:

Telefónne čislo:
045 533 0953
Mobil:
0908 736 022
Fax:
056 638 3799
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
811 09 Bratislava, Gajova 4
Sídlo:
811 09 Bratislava, Gajova 4

Top Služby: