Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

3 ks nájdených
Telefónne čislo:
055 682 9116, 055 682 9445
Mobil:
0903 469 918
Fax:
031 552 9710
Web:
E-mail:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice-Staré mesto, Letná 45
Sídlo:
040 01 Košice-Staré mesto, Letná 45

Top Služby:

Telefónne čislo:
046 / 542 38 80
Mobil:
0911 756 756
Fax:
043 559 4118
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice, Domčeková 8
Sídlo:
976 02 Staré Hory, č. 172

Top Služby: