Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

1 ks nájdených
Telefónne čislo:
00421 46 540 21 41
Mobil:
(033) 7970481 reštaurácia
Fax:
(048) 4152254, (048) 4152254
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
972 01 Bojnice, Prievidzská 39
Sídlo:
972 01 Bojnice, Prievidzská 39

Top Služby: