Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

1 ks nájdených
Telefónne čislo:
00421 2 444 502 53
Mobil:
00421 903 503 322
Fax:
00421 44 559 15 75
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 05 Banská Bystrica, Sládkovičova 46
Sídlo:
974 05 Banská Bystrica, Sládkovičova 46

Top Služby: