Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

5 ks nájdených
Telefónne čislo:
(046) 5432706
Mobil:
+421/905 276 170, +421/915 706 262
Fax:
046/543 27 06
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
971 01 Prievidza, J. Fándlyho 7/3
Sídlo:
971 01 Prievidza, J. Fándlyho 7/3

Top Služby:

Telefónne čislo:
038 766 01 69
Mobil:
0903 445 308
Fax:
031 771 16 13
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
957 01 Bánovce nad Bebravou, Brezolupy 155
Sídlo:
957 01 Bánovce nad Bebravou, Brezolupy 155

Top Služby: