Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

6 ks nájdených
Telefónne čislo:
02 555 695 51
Mobil:
0911 518 859
Fax:
056 642 2032
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
960 01 Zvolen, Gašanová 3479
Sídlo:
960 01 Zvolen, Gašanová 3479

Top Služby:

Telefónne čislo:
043 492 2121
Mobil:
0903 510 391
Fax:
035 7732 281
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
965 01 Žiar nad Hronom, Svätokrížske námestie 21
Sídlo:
965 01 Žiar nad Hronom, Svätokrížske námestie 21

Top Služby:

Telefónne čislo:
035 / 772 59 15
Mobil:
0903 387 228
Fax:
02/ 635 313 45
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 06 Bratislava - Rača, Púchovská 16
Sídlo:
831 06 Bratislava - Rača, Púchovská 16

Top Služby: