Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

9 ks nájdených
Telefónne čislo:
(043) 4213809, (043) 4213810
Mobil:
0908 814 811
Fax:
031 / 558 53 07
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
036 01 Martin, Pri Turci 24
Sídlo:
036 01 Martin, Pri Turci 24

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 63532691
Mobil:
(031) 5529373
Fax:
(02) 63532692, (02) 63532692
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
851 01 Bratislava, Krupinská 4
Sídlo:
851 01 Bratislava, Krupinská 4

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 65313521, (02) 63834408
Mobil:
00421 905 562 936
Fax:
(034) 6228825, (034) 6228825
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
969 01 Banská Štiavnica, Gen.L.Svobodu 1532/23
Sídlo:
969 01 Banská Štiavnica, Gen.L.Svobodu 1532/23

Top Služby:

Telefónne čislo:
(045) 6911687
Mobil:
0915/866-306
Fax:
(035) 7771969, (035) 7771969
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
017 01 Považská Bystrica, Robotnícka 2739
Sídlo:
017 01 Považská Bystrica, Robotnícka 2739

Top Služby:

Telefónne čislo:
(034) 6951452
Mobil:
00421 911 774 929
Fax:
(034) 6951399, (034) 6951399
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
905 01 Senica, Továrenská 532
Sídlo:
905 01 Senica, Továrenská 532

Top Služby:

Telefónne čislo:
(042) 4261160
Mobil:
(057) 7752170
Fax:
(043) 5524656, (043) 5524656
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
017 01 Považská Bystrica, Robotnícka 2739
Sídlo:
017 01 Považská Bystrica, Robotnícka 2739

Top Služby:

Telefónne čislo:
(057) 7862333
Mobil:
(035) 7685505
Fax:
(035) 7685226, (035) 7685226
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
066 01 Humenné, Tolstého 109
Sídlo:
066 01 Humenné, Tolstého 109

Top Služby: