Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

11 ks nájdených
Telefónne čislo:
02 64364341
Mobil:
0905 738 146
Fax:
(044) 5224055, (044) 5224055
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
841 02 Bratislava 42-Dúbravka, Sch. Trnavského 4
Sídlo:
841 02 Bratislava 42-Dúbravka, Sch. Trnavského 4

Top Služby:

Telefónne čislo:
045 672 2922
Mobil:
0908 919 046
Fax:
052 776 5959
Web:
E-mail:
E-mail:
Poštová adresa:
031 01 Pavčina Lehota, č. 37
Sídlo:
031 01 Pavčina Lehota, č. 37

Top Služby:

Telefónne čislo:
031 / 778 03 35
Mobil:
0903 786 837, 0903 405 290
Fax:
031 / 778 03 64
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
851 05 Bratislava 5, Topolčianska 33
Sídlo:
851 05 Bratislava 5, Topolčianska 33

Top Služby:

Telefónne čislo:
056 672 57 64
Mobil:
0915 920 696
E-mail:
Sídlo:
075 01 Trebišov, Orechová 200

Top Služby:

Telefónne čislo:
034 698 77 22-riaditeľka, 21-ekonómka, 12-zdravotná sestra
Mobil:
0948 180 396-riaditeľka, 0948 327 858- zdravotná sestra
Web:
E-mail:
Sídlo:
906 38 Rohožník, Školské námestie 406/1

Top Služby:

Telefónne čislo:
0910 511 007
Poštová adresa:
811 08 Bratislava - Staré Mesto, Dunajská 7114/15
Sídlo:
811 08 Bratislava - Staré Mesto, Dunajská 7114/15

Top Služby: