Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

3 ks nájdených
Telefónne čislo:
034 659 00 84
Mobil:
0905 555 500
Fax:
034 659 00 86
Web:
E-mail:
E-mail:
Poštová adresa:
851 10 Bratislava, Chotárna 45
Sídlo:
901 08 Kúty, č. 198, Prevádzka motorestu a motelu u Janíčkov

Top Služby:

Telefónne čislo:
0905623488
E-mail:
E-mail:
Poštová adresa:
945 01 Komárno, Palatínova 14
Sídlo:
945 01 Komárno, Palatínova 14

Top Služby: