Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

6 ks nájdených
Telefónne čislo:
051/776 56 87, 051/749 46 70
Mobil:
00421 918 344 904
Fax:
(033) 5521230, (033) 5521230
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
080 06 Prešov, Strojnícka 9
Sídlo:
080 06 Prešov, Strojnícka 9

Top Služby:

Telefónne čislo:
0903 204 513
Mobil:
0903 410 734
E-mail:
Sídlo:
945 01 Komárno, Družstevná 8

Top Služby: