Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

14 ks nájdených
Telefónne čislo:
046 / 543 98 57, 046 / 543 98 58
Mobil:
(041) 5411011-48
Fax:
(043) 4223255, (043) 4223255
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
971 01 Prievidza, Janka Kráľa 6
Sídlo:
971 01 Prievidza, Janka Kráľa 6

Top Služby:

Telefónne čislo:
02 642 88784
Mobil:
(02) 44253010
Fax:
(032) 6524270, (032) 6524270
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
841 01 Bratislava 42, Harmincova 1
Sídlo:
841 01 Bratislava 42, Harmincova 1

Top Služby:

Telefónne čislo:
048/41 35 030
Mobil:
(052) 7793443
Fax:
(02) 62525507, (02) 62525507
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 01 Banská Bystrica, Nám. Štefana Moysesa 5
Sídlo:
974 01 Banská Bystrica, Nám. Štefana Moysesa 5

Top Služby:

Telefónne čislo:
038 749 64 54
Mobil:
0905 329 116
Fax:
038 749 17 53
Sídlo:
958 01 Partizánske, Nemocničná 1569

Top Služby: