Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

2 ks nájdených
Telefónne čislo:
032 778 6114
Mobil:
00421 904 453 724
Fax:
032 778 6122
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 02 Bratislava - Ružinov, Mesačná 3241/9
Sídlo:
821 02 Bratislava - Ružinov, Mesačná 3241/9

Top Služby: