Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

20 ks nájdených
Telefónne čislo:
00421 41 598 28 84
Mobil:
(034) 6213072, (034) 6541131
Fax:
(031) 5904512, (031) 5904512
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
013 01 Teplička nad Váhom, Fatranská 873/41
Sídlo:
013 01 Teplička nad Váhom, Fatranská 873/41

Top Služby:

Telefónne čislo:
(033) 7626180, (033) 7623575
Mobil:
0903 705 545
Fax:
(041) 7234965, (041) 7234965
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
921 01 Piešťany, Staničná 41
Sídlo:
921 01 Piešťany, Staničná 41

Top Služby:

Telefónne čislo:
(043) 5862038, (043) 586 2791
Mobil:
0903 515 300
Fax:
(02) 54435517, (02) 54435517
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
026 01 Dolný Kubín, Bysterecká 2196
Sídlo:
026 01 Dolný Kubín, Bysterecká 2196

Top Služby:

Telefónne čislo:
00421 43 438 86 06
Mobil:
00421 910 290 759
Fax:
(041) 5612622, (041) 5612622
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
08501 Bardejov, Jabloňová 2530/5
Sídlo:
08501 Bardejov, Jabloňová 2530/5

Top Služby:

Telefónne čislo:
056 672 7129
Mobil:
0907 994 446
Fax:
031 / 552 01 33
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
076 16 Stanča, č. 82
Sídlo:
076 16 Stanča, č. 82

Top Služby:

Telefónne čislo:
043 492 2121
Mobil:
0944 018 508, 0948 150 008
Fax:
035 7732 281
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
951 93 Topoľčianky, Hlavná 249
Sídlo:
951 93 Topoľčianky, Hlavná 249

Top Služby:

Telefónne čislo:
034 / 659 00 84
Mobil:
0907 085 298
Fax:
034 / 659 00 86
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
984 01 Lučenec, Alexandra Wagnera 2560/11
Sídlo:
984 01 Lučenec, Alexandra Wagnera 2560/11

Top Služby:

Telefónne čislo:
033 778 34 73
Mobil:
0903 751 523
Fax:
033 778 34 73
Sídlo:
922 41 Drahovce, Dolné Voderady

Top Služby:

Telefónne čislo:
0911 284 173
E-mail:
Poštová adresa:
094 31 Remeniny-Matiaška, Remeniny 123
Sídlo:
080 06 Prešov, Slánska 20A

Top Služby: