Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

21 ks nájdených
Telefónne čislo:
(02) 64286160
Mobil:
0905 812 313
Fax:
(02) 64285285, (02) 64285285
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
841 03 Bratislava 47, Hodonínska 1
Sídlo:
841 03 Bratislava 47, Hodonínska 1

Top Služby:

Telefónne čislo:
(032) 771 60 37
Mobil:
+421/948 514 048, +421/905 528 281
Fax:
(032) 771 94 81
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Malinovského 39
Sídlo:
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Malinovského 39

Top Služby:

Telefónne čislo:
(042) 4711231, (042) 4711233
Mobil:
(02) 55571856
Fax:
(042) 4711232, (042) 4711232
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
017 01 Považská Bystrica, Považské Podhradie 117
Sídlo:
017 01 Považská Bystrica, Považské Podhradie 117

Top Služby:

Telefónne čislo:
(042) 4340610
Mobil:
(035) 6912315, (035) 6912617
Fax:
(055) 6737578, (055) 6737578
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
017 01 Považská Bystrica, Štúrova 5/9
Sídlo:
017 01 Považská Bystrica, Štúrova 5/9

Top Služby: