Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

4 ks nájdených
Telefónne čislo:
035 / 649 32 13, 035 / 649 32 12
Mobil:
0907 360 094, 0911 994 749
Fax:
053 / 429 92 59
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
908 72 Závod, Mierová 852
Sídlo:
908 72 Závod, Mierová 852

Top Služby:

Telefónne čislo:
047 / 451 15 24
Mobil:
0908 967 954
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
985 59 Vidiná , Športová č. 1
Sídlo:
985 59 Vidiná , Športová č. 1

Top Služby: