Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

3 ks nájdených
Telefónne čislo:
034 651 6942
Mobil:
0903 790 619
Fax:
02 647 797 66
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
908 51 Holíč, Kopčanská 41
Sídlo:
908 51 Holíč, Kopčanská 41

Top Služby:

Telefónne čislo:
034 651 6942
Mobil:
0903 449 042
Fax:
02 647 797 66
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
932 01 Veľký Meder, Mostová 39
Sídlo:
932 01 Veľký Meder, Mostová 39

Top Služby:

Telefónne čislo:
042 449 33 03
Mobil:
0905 608 965
Fax:
042 449 33 03
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
018 53 Bolešov, Moyzesova 298
Sídlo:
018 53 Bolešov, Moyzesova 298

Top Služby: