Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

7 ks nájdených
Telefónne čislo:
(051) 7931335, (051) 7931336
Mobil:
0908 633 725
Fax:
(051) 7931345, (051) 7931345
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 07 Bratislava, Hradská 44
Sídlo:
821 07 Bratislava, Hradská 44

Top Služby:

Telefónne čislo:
045 5457 544
Mobil:
0910 448 701
Fax:
045 5457 544
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
031 04 Liptovský Mikuláš, Kemi 629/10
Sídlo:
031 04 Liptovský Mikuláš, Kemi 629/10

Top Služby:

Telefónne čislo:
pracovné dni do 16.00 hod: 02 444 620 20
Mobil:
Peter Rigó: 0903 407 845, NONSTOP: 0903 414 122
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 06 Bratislava - Rača, Ihrisková 6936/22
Sídlo:
831 03 Bratislava - Nové Mesto, Tehelná 25

Top Služby: