Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

7 ks nájdených
Telefónne čislo:
0556255 050
Mobil:
0905657696
Fax:
(048) 4161135, (048) 4161135
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice 1, Rastislavova 79
Sídlo:
040 01 Košice 1, Matuškova 6

Top Služby:

Telefónne čislo:
00421 33 533 37 31
Mobil:
00421 37 655 91 51
Fax:
00421 33 559 92 91
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 05 Nitra, Sikárska 8
Sídlo:
949 05 Nitra, Sikárska 8

Top Služby:

Telefónne čislo:
045 681 2368
Mobil:
0915 839 925
Fax:
045 681 2368
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
036 01 Martin, Gorkého 26
Sídlo:
036 01 Martin, Gorkého 26

Top Služby:

Telefónne čislo:
045 536 43 69
Mobil:
0904 808 929, 0903 107 697
Fax:
045 536 43 69
Web:
E-mail:
E-mail:
Poštová adresa:
960 01 Zvolen, Brezová 8
Sídlo:
821 04 Bratislava, Vietnamská 45

Top Služby:

Telefónne čislo:
0907 693 642
Web:
E-mail:
Sídlo:
929 01 Dunajská Streda, Bratislavská 5968/12A

Top Služby: