Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

9 ks nájdených
Telefónne čislo:
031 / 789 55 63
Mobil:
0915 181 777
Fax:
(047) 4883103, (047) 4883103
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
926 01 Sereď, Dionýza Štúra 759/35
Sídlo:
926 01 Sereď, Dionýza Štúra 759/35

Top Služby:

Telefónne čislo:
02 654 21096
Mobil:
0918 407 129
Fax:
02 628 59 305
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 01 Nitra, Akademická 1/a
Sídlo:
949 01 Nitra, Akademická 1/a

Top Služby:

Telefónne čislo:
036 637 72 11
Mobil:
0918 877 597
Fax:
036 637 73 91
Web:
E-mail:
Sídlo:
934 01 Levice, Júrska cesta č. 2

Top Služby:

Telefónne čislo:
0940 778 347
Mobil:
0940 885 133, 0940 318 253 - objednávky
E-mail:
Sídlo:
821 02 Bratislava, Súmračná 3

Top Služby:

Telefónne čislo:
0903 258 233
Web:
Sídlo:
905 01 Senica, Sotinská 1345/23

Top Služby:

Telefónne čislo:
0903 408 299
Mobil:
0907 566 601
E-mail:
Poštová adresa:
010 01 Žilina, Bulharská 1
Sídlo:
010 01 Žilina, Bulharská 1

Top Služby: