Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

10 ks nájdených
Telefónne čislo:
035 779 6339
Mobil:
0905 246 641
Fax:
(056) 6886231
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
919 05 Trstín, Rosuchov 521
Sídlo:
919 05 Trstín, Rosuchov 521

Top Služby:

Telefónne čislo:
(055) 6970010, (055) 6970011
Mobil:
(02) 63838517
Fax:
(045) 5321658, (045) 5321658
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
044 20 Malá Ida, Bukovecká 263/26
Sídlo:
044 20 Malá Ida, Bukovecká 263/26

Top Služby:

Telefónne čislo:
02 / 431 915 35
Mobil:
(031) 5581223
Fax:
(031) 5589209, (031) 5589209
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 07 Bratislava - Vrakuňa, Stavbárska 2
Sídlo:
821 03 Bratislava, Svätého Vincenta 1

Top Služby:

Telefónne čislo:
02 638 14162
Mobil:
0911 411 000, 0918 576 758
Fax:
(043) 4308953, (043) 4308953
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
851 10 Bratislava-Rusovce, Kovácsova 1225/4
Sídlo:
851 07 Bratislava, Jasovská 307

Top Služby:

Telefónne čislo:
02 654 21096
Mobil:
0918 407 129
Fax:
02 628 59 305
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 01 Nitra, Akademická 1/a
Sídlo:
949 01 Nitra, Akademická 1/a

Top Služby:

Telefónne čislo:
055/6857409
Mobil:
0911657015
Poštová adresa:
066 01 Humenné, Čsl. armády 26 Hotel Karpatia
Sídlo:
066 01 Humenné, Čsl. armády 26 Hotel Karpatia

Top Služby: