Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

6 ks nájdených
Telefónne čislo:
048/413-6038
Mobil:
0905-233-609, 0918-624-400
Fax:
(02) 49101301, (02) 49101301
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 01 Banská Bystrica, Partízánska cesta 71
Sídlo:
974 01 Banská Bystrica, Partízánska cesta 71

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 45640967, (02) 45640968
Mobil:
0902/121-698
Fax:
(02) 45521733, (02) 45521733
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 02 Bratislava, Ružinovská 1
Sídlo:
821 02 Bratislava, Ružinovská 1

Top Služby:

Telefónne čislo:
047 491 12 58
Mobil:
0905 861 674
Fax:
052 / 452 3207
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
955 01 Topolčany, M. Benku 2462
Sídlo:
955 01 Topolčany, M. Benku 2462

Top Služby: