Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

10 ks nájdených
Telefónne čislo:
00421 2 455 200 91
Mobil:
00421 903 266 433
Fax:
047 / 549 32 86
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 06 Bratislava 1, Pri trati 25
Sídlo:
821 06 Bratislava 1, Pri trati 25

Top Služby:

Telefónne čislo:
045/559 52 79
Mobil:
0948 767 003
Fax:
045/559 52 79
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 03 Bratislava, Jazdecká 16
Sídlo:
831 03 Bratislava, Jazdecká 16

Top Služby:

Telefónne čislo:
037/7336450
Web:
E-mail:
Sídlo:
821 01 Bratislava , Tomášikova 30

Top Služby: