Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

2 ks nájdených
Telefónne čislo:
02/638-259-95
Mobil:
0903/420-055
Fax:
(032) 7760136, (032) 7760136
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
851 05 Bratislava, Budatínska 5
Poštová adresa:
048 01 Rožňava, Šípkova 583/50
Sídlo:
851 05 Bratislava, Budatínska 5
Sídlo:
048 01 Rožňava, Šípkova 583/50

Top Služby:

Telefónne čislo:
035 692 2621, 035 692 2613
Mobil:
0915 879 301
Fax:
035 692 2603
Web:
E-mail:
E-mail:
Poštová adresa:
940 01 Nové Zámky, J. Murgaša 98
Sídlo:
940 01 Nové Zámky, J. Murgaša 98

Top Služby: