Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

5 ks nájdených
Telefónne čislo:
034 651 6942
Mobil:
0911 462 121
Fax:
02 647 797 66
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
824 51 Bratislava, Prievozská 18
Sídlo:
824 51 Bratislava, Prievozská 18

Top Služby:

Telefónne čislo:
052 452 6238
Mobil:
0903 632609
Fax:
0232144017
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 04 Bratislava, Rožňavská cesta 24
Sídlo:
821 04 Bratislava, Rožňavská cesta 24

Top Služby:

Telefónne čislo:
055 623 27 93
Mobil:
0944 366 266
Fax:
055 625 75 76
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
927 01 Šaľa, Jesenského 1
Sídlo:
927 01 Šaľa, L. Novomeského 774/2

Top Služby: