Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

6 ks nájdených
Telefónne čislo:
00421 41 562 55 66
Mobil:
00421 905 655 843
Fax:
00421 41 500 17 75
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
917 01 Trnava, Malženická cesta 20
Sídlo:
917 01 Trnava, ŠM Veľký Dvor 6906/20

Top Služby:

Telefónne čislo:
02/459 279 46
Mobil:
+421/908 402 000
Fax:
33/640 52 34
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
940 58 Nové Zámky, Komárňanská 55
Sídlo:
940 58 Nové Zámky, Komárňanská 55

Top Služby:

Telefónne čislo:
(055) 678 76 87
Mobil:
0907 917 215
Fax:
031 558 1480
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice - Juh, Južná trieda 1568/36
Sídlo:
040 01 Košice - Juh, Južná trieda 1568/36

Top Služby: