Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

2 ks nájdených
Telefónne čislo:
048/41 35 030
Mobil:
(052) 7793443
Fax:
(02) 62525507, (02) 62525507
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 01 Banská Bystrica, Nám. Štefana Moysesa 5
Sídlo:
974 01 Banská Bystrica, Nám. Štefana Moysesa 5

Top Služby: