Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

5 ks nájdených
Telefónne čislo:
031 782 6090
Mobil:
0903 448 129, 0918 498 760
Fax:
(031) 5622226, (031) 5622226
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
925 01 Matúškovo, č. 662
Sídlo:
925 01 Matúškovo, č. 662

Top Služby:

Telefónne čislo:
00421 41 7637335
Mobil:
0907/058-005
Fax:
00421 41 7645624
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
010 08 Žilina, Vysokoškolákov 4
Sídlo:
010 08 Žilina, Vysokoškolákov 4

Top Služby: