Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

1 ks nájdených
Telefónne čislo:
(041) 5652029
Mobil:
00421 908 595 555
Fax:
(031) 5515684, (031) 5515684
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 03 Bratislava - Ružinov, Exnárová 59
Poštová adresa:
821 03 Bratislava - Ružinov, Čmelíkova 3120/9
Sídlo:
821 03 Bratislava - Ružinov, Čmelíkova 3120/9
Sídlo:
821 03 Bratislava - Ružinov, Exnárová 59

Top Služby: