Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

6 ks nájdených
Telefónne čislo:
Murín Pavol 0905 639 998 Murín Peter 0905 950 013 Murín Ľuboš 0915 810286
Web:
E-mail:
Sídlo:
029 01 Námestovo, Štefánikova 229/37

Top Služby:

Telefónne čislo:
02 456 421 37
Mobil:
0905 823 913
Fax:
02 456 421 39
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
824 12 Bratislava, Vlčie hrdlo - areál SLOVNAFT, a.s.
Sídlo:
824 12 Bratislava, Vlčie hrdlo - areál SLOVNAFT, a.s.

Top Služby: