Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

10 ks nájdených
Telefónne čislo:
055 677 0951
Mobil:
0905 347 450
Fax:
055 / 632 43 84
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
044 58 Seňa, č. 583
Sídlo:
044 01 Košice, č. Mlynská 27

Top Služby:

Telefónne čislo:
035 / 233 37 45
Mobil:
0905 749 285, 0903 445 879
Fax:
033 / 551 10 28
Web:
E-mail:
E-mail:
Poštová adresa:
940 54 Nové Zámky, P. Várdayho 21
Sídlo:
940 54 Nové Zámky, P. Várdayho 21

Top Služby:

Telefónne čislo:
056 642 07 01
Mobil:
0907 726 238
Fax:
054 / 488 41 28
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
811 02 Bratislava - Staré Mesto, Palackého 6
Sídlo:
811 02 Bratislava - Staré Mesto, Palackého 6

Top Služby: