Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

96 ks nájdených
Telefónne čislo:
(055) 7899894, (055) 7899895
Mobil:
00421 907 557 685
Fax:
(055) 7899896, (055) 7899896
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
010 14 Žilina, Brodno 374
Sídlo:
010 14 Žilina, Píla Snežnica - areál Agrofarmy

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 64368866
Mobil:
00421 903 537 830
Fax:
(045) 6735528, (045) 6735528
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
935 27 Hronské Kosihy, č. 274
Sídlo:
935 27 Hronské Kosihy, č. 274

Top Služby:

Telefónne čislo:
(037) 6512399
Mobil:
00421 907 345 113
Fax:
(031) 5517761, (031) 5517761
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
082 67 Terňa, Záhradná 193/15
Sídlo:
082 67 Terňa, Záhradná 193/15

Top Služby:

Telefónne čislo:
(048) 6113968
Mobil:
00421 915 71 38 72
Fax:
(046) 5453227, (046) 5453227
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
919 08 Trnava, Boleráz č. 453
Sídlo:
919 08 Trnava, Boleráz č. 453

Top Služby:

Telefónne čislo:
052 / 466 36 01
Mobil:
0902 913 223
Fax:
052 / 452 43 47
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
060 01 Podolínec, gen. Štefánika
Sídlo:
060 01 Podolínec, gen. Štefánika

Top Služby:

Telefónne čislo:
00421 910 951 630
Mobil:
00421 903 760 587
Fax:
00421 45 677 61 74
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
013 61 Kotešová, Oblazov 92
Sídlo:
013 61 Kotešová, Oblazov 92

Top Služby:

Telefónne čislo:
053 4492 646
Mobil:
0903 351 518
Fax:
056 642 2032
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
951 74 Žirany, č. 157
Sídlo:
951 74 Žirany, č. 157

Top Služby:

Telefónne čislo:
036 633 6168
Mobil:
0903 164 855
Fax:
043 559 4118
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
962 31 Veľká Lúka, Chalupkova 6
Sídlo:
962 31 Veľká Lúka, Chalupkova 6

Top Služby:

Telefónne čislo:
045 536 6015
Mobil:
0915 899 967
Fax:
036 / 634 27 68
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
960 01 Zvolen, Topoľova 26
Sídlo:
960 01 Zvolen, pod dráhami 1703/1

Top Služby:

Telefónne čislo:
052 / 466 36 01, 052 / 452 43 47
Mobil:
0905 602 410
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
060 01 Podolínec, gen. Štefánika 26
Sídlo:
060 01 Podolínec, gen. Štefánika 26

Top Služby:

Telefónne čislo:
044 552 06 21
Mobil:
0903 417 905
Web:
E-mail:
Sídlo:
031 01 Liptovský Mikuláš, Ploštín 74

Top Služby: