Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

1 ks nájdených

SOS 24 Juraj Olajec

Telefónne čislo:
00421 37 655 38 55
Mobil:
00421 917 699 909, 00421 917 070 002
Fax:
00421 37 655 38 56
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
966 01 Hliník nad Hronom, Ľ. Štúra 602
Sídlo:
966 01 Hliník nad Hronom, Ľ. Štúra 602

Top Služby: