Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

1 ks nájdených

Panorama Blue s.r.o.

Telefónne čislo:
0918 679 862
Mobil:
(031) 5515161
Fax:
(038) 5369898, (038) 5369898
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
058 01 Poprad, Partizánska 695/77
Sídlo:
058 01 Poprad, Partizánska 695/77

Top Služby: