Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

1 ks nájdených

Jaroslav Urge AUTOSERVICE

Telefónne čislo:
045 673 25 61
Mobil:
00421 948 111 041
Fax:
00421 41433 3226
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
900 01 Modra, Dukelská 11
Sídlo:
900 01 Modra, Dukelská 11

Top Služby: