Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

1 ks nájdených

AUTO - JAK

Telefónne čislo:
00421 56 672 4381
Mobil:
0902 195 937
Fax:
041 723 5811
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
955 01 Topoľčany, Dopravná 2
Sídlo:
955 01 Topoľčany, Krušovská 1626/36

Top Služby: