Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

1 ks nájdených

Andrej Pandi

Telefónne čislo:
031 787 6483
Mobil:
0949 351 676
Fax:
057 486 1152
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
018 41 Dubnica nad Váhom, Kollárová 1308/34-25
Sídlo:
018 41 Dubnica nad Váhom, Kollárová 1308/34-25

Top Služby: