Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

1 ks nájdených

ADIMA s.r.o.

Telefónne čislo:
033 647 88 89
Mobil:
0905 927 701
Fax:
035 7732 281
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
036 01 Martin, Robotnícka 1
Sídlo:
036 01 Martin, Robotnícka 1

Top Služby: